(فیلم) تصاویری دردناک از کشتن فیلی که مربیش را کشت

  چهارشنبه، 17 مهر 1398
(فیلم) تصاویری دردناک از کشتن فیلی که مربیش را کشت
ساعد نیوز: در سال ۱۹۹۴ در تایلند، فیلی به نام تایک هنگام اجرای نمایش در سیرک رم کرد و با ضرباتی که به مربیش وارد نمود، باعث مرگ وی شد.

در سال ۱۹۹۴ در تایلند، فیلی به نام تایک هنگام اجرای نمایش در سیرک رم کرد و با ضرباتی که به مربیش وارد نمود، باعث مرگ وی شد. سپس این فیل از محوطه سیرک فرار کرد و در خیابان شروع به حرکت نمود. تایک باعث زخمی شدن ۱۳ نفر شد و برای متوقف کردن آن، بیش از ۱۰۰ تیر به او شلیک شد تا از پا در آمد. این حادثه غم انگیز به دلیل سو رفتار هایی که با تایک شده بود رخ داد. نزدیکان به این ماجرا عقیده داشتند طی سال های متمادی، گردانندگان سیرک رفتار های خشنی با فیل نگون بخت داشتند و این باعث شده بود که در نهایت، زمانی او به سیم آخر بزند و رم کند.

این فیلم حاوی تصاویری است که ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد


دیدگاه ها