تشکر گوسفندان از سگ گله به خاطر نجات آن‌‍‌ها از دست گرگ گرسنه

  سه شنبه، 16 آذر 1400
تشکر گوسفندان از سگ گله به خاطر نجات آن‌‍‌ها از دست گرگ گرسنه
ساعد نیوز:در ترکیه یک گرگ به گله حمله می کند که با مقاومت سگ گله روبرو می شود، و در مبارزه سگ ،گرگ را میکشد.
تصویر
پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/