ساعدنیوز
ساعدنیوز

تصویر پرستار ایرانی هنگام تزریق واکسن جنجالی شد

  یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
تصویر پرستار ایرانی هنگام تزریق واکسن جنجالی شد
ساعد نیوز: انتشار تصویر یک پرستار در حال صحبت با موبایل هنگام تزریق واکسن کرونا، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/