تصویر شهید سلیمانی در مسیر راهپمایی اربعین

  سه شنبه، 08 مهر 1399
تصویر شهید سلیمانی در مسیر راهپمایی اربعین
ساعد نیوز : این تصاویر را «محمد»، مخاطب عراقی از شمال شهر بصره برای ما ارسال کرده و نوشته است: «به دشمنان و تفرقه‌افکنان می‌گوییم ما برادریم و شهدای ایرانی، شهدای ما هستند.»
تصویر

دیدگاه ها