تصویر زیبایی از جوجه فلامینگو های تالاب بختگان

  دوشنبه، 03 آذر 1399
تصویر زیبایی از جوجه فلامینگو های تالاب بختگان
تصویر زیبایی از جوجه فلامینگو های تالاب بختگان

پلیس ویرجینیا اجساد یک مادر و سه فرزند 10 ساله ، 3 ساله و 6 ساله را در خانه شان پیدا کرد. گزارش پلیس حاکی از آن است هنوز هویت قربانیان مشخص نیست اما کودک 8 ساله این زن که توانست از دست مادرش فرار کند به اداره پلیس رفت و ماجرا را گزارش داد که در حال حاضر به دلیل شوک وارد شده قادر به صحبت کردن نیست و با پلیس همکاری نمی کند که باید تحت نظر روانپزشک و مشاوره قرار گیرد.

گفتنی است که کارآگاهان پلیس در حال جستجو هستند تا بدانند این زن به تنهایی تمامی فرزندان خود را به قتل رسانده یا همدست دیگری داشته است.

در حال حاضر تحقیقات در این پرونده ادامه دارد

تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/