تصویری از پسر بایدن در لباس ارتش آمریکا و مادرش

  چهارشنبه، 07 آبان 1399
تصویری از پسر بایدن در لباس ارتش آمریکا و مادرش
ساعد نیوز : تصویری از پسر بایدن در لباس ارتش آمریکا و مادرش. به گفته مادر وی او در دوران خدمت در عراق نیز حضور داشته است.
تصویر

دیدگاه ها