تصویری وحشتناک و کرونایی که در فضای مجازی دست به دست می شود

  دوشنبه، 13 مرداد 1399
تصویری وحشتناک و کرونایی که در فضای مجازی دست به دست می شود
ساعد نیوز: مردم آلمان در اعتراض به تشدید سخت گیری های کرونایی در این کشور، اقدام به برپائی تظاهرات اعتراض آمیز در شهر برلین کردند.
تصویر

دیدگاه ها