(فیلم) تذکر جنجالی و کرونایی کودک ۵ساله به امین حیایی در عصرجدید

  یکشنبه، 22 تیر 1399
(فیلم) تذکر جنجالی و کرونایی کودک ۵ساله به امین حیایی در عصرجدید
ساعد نیوز: هشداری از کودک ۵ ساله به امین حیایی در ارتباط با کرونا که در برنامه امشب عصر جدید حضور داشت را ببینید.

دیدگاه ها