بریتانیا: 320 میلیون تومان جریمه حضور مریض کرونایی در مجامع عمومی

  یکشنبه، 30 شهریور 1399   کد خبر 102510
بریتانیا: 320 میلیون تومان جریمه حضور مریض کرونایی در مجامع عمومی
بریتانیا برای پیشگیری از فراگیرتر شدن سرایت همه گیری کرونا ویروس، تدابیری بسیار سختگیرانه را در نظر گرفته است. بسته های تشویقی و تنبیهی دولت بریتانیا قصد دارد تا شیوع بیماری کووید 19 را محدودتر سازد و زمینه را برای بهبود وضعیت در آستانه موج دوم کرونا در این کشور مهیا سازد.

به گزارش ساعد نیوز به نقل از شبکه خبری الجزیره قطر، دولت بریتانیا در اقدامی بی سابقه طی بیانیه ای اعلام کرده است که برای پیشگیری و کنترل گسترش بیماری کووید 19 جرایم سنگینی را برای کسانی در نظر گرفته است که قوانین مربوط به کرونا را در این کشور می شکنند. بر این اساس، کسانی که تست کرونای آنها مثبت است و باید خودشا را ایزوله کنند، و در مجامع عمومی ظاهر می شوند، 10 هزار پاوند معادل 320 میلیون تومان جریمه خواهند شد. در کنار این بسته تنبیهی، جانسون اعلام کرده است که کسانی که شغل خودشان را به دلیل ایزوله سازی از دست می دهند ماهانه 500 پاوند معادل 14 میلیون تومان کمک نقدی دریافت خواهند کرد.

به گزارش ساعد نیوز، کشورهای اروپایی در آستانه پائیز، با موج گسترش کرونا روبرو هستند و با تدابیری خاص قصد دارند تا این خیز جدید بیماری را مدیریت کنند.


دیدگاه ها