عکس های دیده نشده از شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ترور شده ایرانی

  شنبه، 08 آذر 1399
عکس های دیده نشده از شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ترور شده ایرانی
شهید استاد محسن فخری زاده، برجسته ترین دانشمند هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شامگاه هفتم آذر 1399 به دست ایادی استکبار جهانی و اسرائیل به شهادت رسید. ایشان را به عنوان پدر برنامه هسته ای ایران می شناسند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/