ساعدنیوز
ساعدنیوز

واکنش علی مطهری به اسلام زدایی و قرآن ستیزی دولت چین

  شنبه، 24 مهر 1400   کد خبر 172348
واکنش علی مطهری به اسلام زدایی و قرآن ستیزی دولت چین
حدود دویست میلیون ترک ایغور مسلمان در ایالت سینکیانگ چین تحت تدابیر شدید امنیتی و نیز محروم از حقوق شهروندی به حالت بردگی زندگی می کنند. به دلیل سیاست های خاص کشور هیچگاه از تریبون رسمی شاهد دفاع از حقوق این مسلمانان مظلوم نبوده ایم. علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم به اسلام زدایی در چین واکنش نشان داده است.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/