واکنش بابای آرات به مرگ جرج فلوید!

  شنبه، 17 خرداد 1399
واکنش بابای آرات به مرگ جرج فلوید!
ساعد نیوز : ویدئویی طنزگونه و کنایه آمیز به ماجرای مرگ جرج فلوید را ببینید.

دیدگاه ها