(فیلم) واکنش چمران به انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران

  پنجشنبه، 14 مرداد 1400
(فیلم) واکنش چمران به انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران
ساعد نیوز: مهدی چمران رئیس جدید شورای شهر تهران درباره انتخاب زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران گفت: نام اعلام شده به عنوان شهردار تهران مربوط به رای گیری استمزاجی قبلی است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/