سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

واکنش جالب ترامپ به درخواست یک روهینگیایی

  جمعه، 28 تیر 1398

ساعد نیوز: واکنش جالب ترامپ را به درخواست کمک یک روهینگیایی ببینید.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری