واکنش مجری به واژه‌های «ترشیده» و «پیر پسر»!

  شنبه، 25 آبان 1398
واکنش مجری به واژه‌های «ترشیده» و «پیر پسر»!
ساعد نیوز: مجری تلویزیون در واکنش به کلاس جنجالی و پرانتقاد "آموزش به دختران بازمانده از ازدواج" گفت: عبارات "پیرپسر" برای پسران و "ترشیده" برای دختران، مغایر با یک تعامل انسانی و از ایراد‌های فرهنگ ماست! سنِ ازدواج آدم‌ها به دیگران مربوط نیست که تازه برایش "صفت" بسازند!


دیدگاه ها