(فیلم) واکنش سخنگوی دولت به خرید واکسن کرونا

  سه شنبه، 01 مهر 1399
(فیلم) واکنش سخنگوی دولت به خرید واکسن کرونا
ساعد نیوز: علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز گفت: برای خرید واکسن کرونا فعالیت مداوم داریم و با برخی کشورها در حال صحبت هستیم و از طریق سازمان بهداشت جهانی، موضوع را پیگیری می کنیم.

دیدگاه ها