(فیلم) واکسن کرونای ایرانی کی به دستمان می رسد؟

  شنبه، 21 تیر 1399
(فیلم) واکسن کرونای ایرانی کی به دستمان می رسد؟
دکتر پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در رابطه با واکسن کرونا گفت: مطالعاتی در جهان و همچنین در ایران با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در حال انجام است، اما معلوم نیست کی نتایج آن مشخص و به تولید انبوه می‌رسد و ما حتما پاییز و زمستان را با کرونا باید سپری کنیم. شاید سال آینده دارو و واکسن بیماری کرونا تولید شود.

1 دیدگاه