ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) وقوع آتش سوزی در پمپ بنزین با فندک 

  چهارشنبه، 17 آذر 1400
(فیلم) وقوع آتش سوزی در پمپ بنزین با فندک 
ساعد نیوز:روشن کردن فندک در پمپ بنزین توسط یک راننده، موجب بروز آتش سوزی شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/