(فیلم) وقوع حادثه حین اجرای حرکات نمایشی با خودرو در زاهدان

  شنبه، 27 دی 1399
(فیلم) وقوع حادثه حین اجرای حرکات نمایشی با خودرو در زاهدان
ساعد نیوز: یک راننده هنگام اجرای نمایش در شهر زاهدان استان خوزستان حادثه آفرید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/