(فیلم) وقوع تصادف وحشتناک، عاقبت سبقت خودروی سواری در سر پیچ 

  پنجشنبه، 03 مهر 1399
(فیلم) وقوع تصادف وحشتناک، عاقبت سبقت خودروی سواری در سر پیچ 
ساعد نیوز: راننده خودروی سواری با اقدام به سبقت غیرمجاز، یک تصادف وحشتناک را رقم زد.

دیدگاه ها