(فیلم) وقتی آقای شهردار به‌جای پاسخگویی با سیلی به استقبال خبرنگار می‌رود!

  دوشنبه، 20 آبان 1398
(فیلم) وقتی آقای شهردار به‌جای پاسخگویی با سیلی به استقبال خبرنگار می‌رود!
ساعد نیوز: ماجرای سیلی آقای شهردار به خبرنگار چه بود؟


دیدگاه ها