(فیلم) وقتی که مدیر شرکت فایزر هم از تزریق واکسن تولید خودشان امتناع کرد 

  یکشنبه، 12 بهمن 1399
(فیلم) وقتی که مدیر شرکت فایزر هم از تزریق واکسن تولید خودشان امتناع کرد 
ساعد نیوز: یک کارشناس مصری گفت: مدیر شرکت فایزر و تعداد زیادی از اعضای کادر درمان آمریکا، از تزریق واکسن فایزر خودداری کرده‌اند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/