ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) وقتی نماینده چابهار با تعارف کردن آب غیرقابل آشامیدن وزیر نیرو را به چالش کشید 

  چهارشنبه، 30 مهر 1399
(فیلم) وقتی نماینده چابهار با تعارف کردن آب غیرقابل آشامیدن وزیر نیرو را به چالش کشید 
ساعد نیوز: نماینده چابهار با تعارف کردن آب غیرقابل آشامیدن، وزیر نیرو را به چالش کشید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/