(فیلم) وضعیت دلار در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری ایران

  جمعه، 13 تیر 1399
(فیلم) وضعیت دلار در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری ایران
ساعد نیوز: قیمت دلار در سالهای اخیر نسبت به ریال روندی افزایشی داشته و شیب آن در دو سال گذشته به اوج خود رسیده است.

دیدگاه ها