(فیلم)  وضعیت کرونا در کشور از زبان رئیس جمهور

  شنبه، 25 مرداد 1399
(فیلم)  وضعیت کرونا در کشور از زبان رئیس جمهور
ساعد نیوز: رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کروناگفت: روند بیماریهای مربوط به کرونا در بسیاری استانها روند نزولی پیدا کرده است 

دیدگاه ها