کاخ سفید پایان دوران شوم ریاست جمهوری ترامپ را جشن گرفت

  پنجشنبه، 02 بهمن 1399
کاخ سفید پایان دوران شوم ریاست جمهوری ترامپ را جشن گرفت
ریاست جمهوری بایدن برای بسیاری از آمریکایی ها حکم مرگ و زندگی را داشت! ترامپ تصویری وحشتناک و تاریک را از آمریکا در اذهان همه ایجاد کرده بود و بسیاری منتظر لحظه تاریخی نبود او در کاخ سفید بودند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/