(فیلم) زیر گرفتن معترضان به قتل جورج فلوید در نیویورک توسط خودروهای پلیس 

  یکشنبه، 11 خرداد 1399
(فیلم) زیر گرفتن معترضان به قتل جورج فلوید در نیویورک توسط خودروهای پلیس 
ساعد نیوز: ماموران پلیس نیویورک با دو خودرو معترضان به قتل یک سیاه پوست را زیر گرفتند.

1 دیدگاه
تیتر امروز