فیلم(۱۸+) زجرکش کردن گاو در فرهنگ اسپانیایی‌ها

  دوشنبه، 24 شهریور 1399
فیلم(۱۸+) زجرکش کردن گاو در فرهنگ اسپانیایی‌ها
ساعد نیوز: یکی از تفریحات مردم اسپانیا در فرهنگ این کشور گاوبازی است که معمولاً به کشتار بی‌رحمانه این حیوان ختم می‌شود.

دیدگاه ها