(فیلم) زجرکش کردن یک بچه آهو توسط شیرها

  سه شنبه، 27 خرداد 1399
(فیلم) زجرکش کردن یک بچه آهو توسط شیرها
ساعد نیوز: دو قلاده شیر در آفریقای جنوبی یک بچه آهو را پس از زجر دادن، کشتند.

دیدگاه ها