(فیلم) زمان ورود واکسن کرونا به ایران مشخص شد

  یکشنبه، 15 تیر 1399
(فیلم) زمان ورود واکسن کرونا به ایران مشخص شد
ساعد نیوز: دکتر مردانی عضو کمیته کشوری کرونا از زمان ورود واکسن کرونا به ایران خبر داد.

دیدگاه ها