ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) زمین خوردن پلیس هنگام اجرای حرکات نمایشی با موتور در خیابان 

  یکشنبه، 07 آذر 1400
(فیلم) زمین خوردن پلیس هنگام اجرای حرکات نمایشی با موتور در خیابان 
ساعد نیوز: یک پلیس در حین انجام حرکات نمایشی با موتور در خیابان واژگون شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/