ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) زنده ماندن معجزه آسای زن موتورسوار و فرزندش پس از تصادف با کامیون 

  دوشنبه، 11 اسفند 1399
(فیلم) زنده ماندن معجزه آسای زن موتورسوار و فرزندش پس از تصادف با کامیون 
ساعد نیوز: یک زن موتورسوار و فرزندش در چین پس از تصادف با کامیون به طرز معجزه آسایی زنده ماندند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/