زنی که زیباترین خودکشی جهان را انجام داد!

  شنبه، 05 مهر 1399   زمان مطالعه 1 دقیقه
زنی که زیباترین خودکشی جهان را انجام داد!
ساعد نیوز : خودکشی یک زن در سال 1947 به عنوان زیباترین خودکشی جهان انتخاب شده است.

زیباترین خودکشی جهان

در سال 1947 زنی به نام "اِولین مک هیل" از ساختمان امپایر استیت در نیویورک پایین پرید و خودکشی کرد.

تصویری که پس از مرگ از او گرفته شد به عنوان زیباترین خودکشی جهان معروف شده است!

تصویر

دیدگاه ها