دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود مداحی ای لشکر حیدر کرار از میثم مطیعی

ای لشکر حیدر کرار

متن مداحی ای لشکر حیدر کرار از میثم مطیعی
ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار ماشاء الله حزب الله ماشاء الله حزب الله ما لشکر حزب اللهیم، مژده نصر من اللهیم ویران شدنت نزدیک است، ای دژ خیبر در راهیم ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار ماشاء الله حزب الله ماشاء الله حزب الله ما خشم خدای جلیلیم، هیبت بارش سجیلیم کابوس شب استکبار، نابودی اسراییلیم ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار ماشاء الله حزب الله ماشاء الله حزب الله تکست مداحی ای لشکر حیدر کرار از میثم مطیعی افسانه سازش بس کن، دشمن نشناسد جز قهر آبروی سازشکاران، رفته ست تا ابدالدهر ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار ماشاء الله حزب الله ماشاء الله حزب الله (مداحی شب چهارم محرم 99 حاج میثم مطیعی)
دانلود مداحی ای لشکر حیدر کرار از میثم مطیعی
ای لشکر حیدر کرار
00:00
/
/
/
/
/
/