دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان


متن آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان
درون من قبریست که تخت خواب من است من را به جای به خاک به خواب بسپارید تمام مالم را به نیل میبخشم عصای موسی را به آب بسپارید مرا رفیقانم به سخره میگیرند بریده دستم را قلاف شمشیرم زمین اگر گرد است چرا نمیبینم جهان اگر فانیست چرا نمیمیرم به مرگ میخواهم اگرچه یک ساعت دوباره طایفه ام در آشتی باشند شناورم بر نیل و آب گور من است و ماهیان بر من گلاب میپاشند به طعنه میگویم که خوب و خرسندم زبان طعنه ی من همیشه کوتاه است کسی چه میداند کسی چه میفهمد که یوسفی یک عمر درون این چاه است درون من قبریست که تخت خواب من است من را به جای به خاک به خواب بسپارید تمام مالم را به نیل میبخشم عصای موسی را به آب بسپارید
دانلود آهنگ عصای موسی از سینا پارسیان
عصای موسی
00:00
/
/
/
/
/
/