دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ با هم از آریا بختیاری


متن آهنگ با هم از آریا بختیاری
دستامه گرهدی تو یه رو عشقته لمس کم زونی زم و رهدوم منه سینه نفس حبس کم عشق تو یهو وست به دلوم مست تو وابیم ما با همه سازیم و خوشیم، مساله ناریم جون مو چنو وصل به جونت که اترسوم روزی که نبوهی غم تو کار بده دستوم مر ایبو بدون تو بمهنوم یه دمونی، لر تی وی عشق تو گرهده ز مو دی نوم و نشونی ما با هم امهنیم، همه جا وا یک ایگردیم سرد نیبوهه دستامون هم با یک چه گرمیم با تو حیفه دنیا دونم که خوشیم سرمون گرم با یک دردانه کشیم …؟…؟ تی مو دونگلوم تا قیومت بامی ور تیمی گلم ما با هم امهنیم، همه جا وا یک ایگردیم سرد نیبوهه دستامون هم با یک چه گرمیم
دانلود آهنگ با هم از آریا بختیاری
00:00
/
/
/
/
/
/