دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ با اینکه دورم از علیرضا روزگار

با اینکه دورم

متن آهنگ با اینکه دورم از علیرضا روزگار
حس میکنم ایوونتو سمت حرم طی میکنم با اینکه دورم مشهدو من با دلم طی میکنم وقتی هوای غربتت رد میشه از مرز دلم یک بار میگم یا رضا صد بار میلرزه دلم من اومدم پابوس تو تا ضامن قلبم بشی از دست دنیا دلخورم میشه واسم مرهم بشی آقا دلم قرصه بهت هر وقت مهمونت میشم آرامشو حس میکنم وقتی پریشونت میشم تکست آهنگ با اینکه دورم از علیرضا روزگار روحم کبوتر میشه و اشکام آب و دونمه حس میکنم تو حرم دستات روی شونمه هر جا کسی دلتنگته اون لحظه همونجا مشهده گاهی زیارت های ما دور از ضریح و گنبده آقا دلم تنگه برات سایتو از من کم نکن با دست خالی تومدم با دل پر ردم نکن آقا دلم تنگه برات سایتو از من کم نکن با دست خالی تومدم با دل پر ... روحم کبوتر میشه و اشکام آب و دونمه حس میکنم تو حرم دستات روی شونمه روحم کبوتر میشه و اشکام آب و دونمه حس میکنم تو حرم دستات روی شونمه
دانلود آهنگ با اینکه دورم از علیرضا روزگار
با اینکه دورم
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/