ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ بابا خون داد از اجرای سرود

بابا خون داد

متن آهنگ بابا خون داد از اجرای سرود
بابا آب داد ديگه شعار ما نيست بابا خـــون داد، بابا خـــــــون داد بابا آب داد ديگه شعار ما نيست بابا خون داد، بابا خون داد تو كتابها ديگه نمي خونيم بابا ، بابا نون داد بابا فــرياد كشيد، بابا جنگيد ، بابا خون داد كلاس درس ما ، تلاش و وحدت نوبت كوشـش است و نوبت كار جوونا كشته شدند تا شديم ازاد تا نكوشيم ، نميشه خونمون آباد بابا آب داد ديگه شعار ما نيست بابا خــــــون داد، بابا خــــون داد نوراسلام دميد ، بدر آمد وطن ، زشب تار چو بهـــاران كه گل دمد از باغ بجاي خار شهدا خون دادند به خاطر ما به اميـــــد طلوع صبح فــــردا همــــه با وحدت و الله اكبر شــديم آزاد ز فتنه ستمگر ماهي كوچولو شد از ستم آزاد بسر آمد ز وطـــــــن دوره صياد
دانلود آهنگ بابا خون داد از اجرای سرود
بابا خون داد
00:00
/
/
/
/
/
/