ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ به به چه حرف خوبی از اجرای سرود

به به چه حرف خوبی

متن آهنگ به به چه حرف خوبی از اجرای سرود
به به چه حرف خوبی آن شب امام ما گفت حرفی که خواب دشمن از آن سخن برآشفت حرف امام این بود: در سرزمین ایران پاینده است اسلام تا هست نور ایمان ما بچه‌های ایران جنگیم تا رهائی ترسی به دل نداریم از رنج و بی غذایی فریادمان بلند است نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد از توپ و تانک دشمن هرگز نمی ‌هراسیم دشمن گیاه هرز است ما مثل تیغ و داسیم دشمن خیال کرده ما نوگل بهاریم اما امام ما گفت ما مرد کارزاریم فریادمان بلند است نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد
دانلود آهنگ به به چه حرف خوبی از اجرای سرود
به به چه حرف خوبی
00:00
/
/
/
/
/
/