دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ به پای ایران از حجت اشرف زاده


متن آهنگ به پای ایران از حجت اشرف زاده
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا خوشا به نام دیار خواندن به پای ایران صبور ماندن به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاک تو بر زبانم بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا سحری میرسد دوباره به روشنای امیدمان سحری روشن از نفس های عاشقان شهیدمان سحری از حضور روشن از افقهای نور روشن نورش از بارش امید و جانش از شادی تو و من ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاک تو بر زبانم ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاک تو بر زبانم
دانلود آهنگ به پای ایران از حجت اشرف زاده
به پای ایران
00:00
/
/
/
/
/
/
/