دسته بندی ها

دانلود آهنگ چی شده از مرتضی اشرفی


متن آهنگ چی شده از مرتضی اشرفی
چی شده عزیزم در قلبتو بستیو من فقط حق ورود ندارم من با عشق تو پرواز کردمو حال فرود ندارم پر و بالمو قیچی کنی دیگه بی تو وجود ندارم عشق شده مشکل اصلیم عشق که به خاطر این دل خسته خطر می کنم عشق زده راهمو بسته این عشق که می خوام برم آخرش صرف نظر می کنم تکست آهنگ چی شده از مرتضی اشرفی چی شده عزیزم در قلبتو بستیو من فقط حق ورود ندارم من با عشق تو پرواز کردمو حال فرود ندارم پر و بالمو قیچی کنی دیگه بی تو وجود ندارم چته با غم و اشک میری واسه کی داری غش میری من و باش که می گفتم این عشقو تا تش میری چی شده عزیزم در قلبتو بستیو من فقط حق ورود ندارم من با عشق تو پرواز کردمو حال فرود ندارم پر و بالمو قیچی کنی دیگه بی تو وجود ندارم
دانلود آهنگ چی شده از مرتضی اشرفی
چی شده
00:00
/
/
/
/
/
/