دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ چله نشین از محمد معتمدی


متن آهنگ چله نشین از محمد معتمدی
برگشته ام از شبای بی تو دیدن ندارد دنیای بی تو چرا پایان ندارد این تشنگیها بگو باران ببارد صحرا به صحرا صحرا به صحرا به عشق تو اشک بی اختیارم سرا پا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم به عشق تو اشک بی اختیارم سرا پا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم همه عشقی عقل سرخی تو همه شوقم موج آهم من تو هم آغازی و هم پایان همیشه در نیمه راهم من همیشه در نیمه راهم من به عشق تو اشک بی اختیارم سرا پا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم به عشق تو اشک بی اختیارم سرا پا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم یارم سرا پا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم
دانلود آهنگ چله نشین از محمد معتمدی
چله نشین
00:00
/
/
/
/
/
/