ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ چله نشین ماه از فرهنگ

چله نشین ماه

متن آهنگ چله نشین ماه از فرهنگ
تاریخی ازشکوه است این خاک سربداران جغرافیای عشق است این بیشه سواران اینک زمان مردی است از جنس بی زمانی با شوکت سلیمان خاکی و آسمانی ♪♪♪ هر دل گرفته انگار آیینه روبه رویش دلها به او رسیدند او هم به آرزویش این محشر است و تنها از عاشقان برآید عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید ♪♪♪ اینجا که با عداوت وارونه شد عدالت سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت تیر از صفوف دشمن یا طعنه از لب دوست ما را چه باک وقتی دل در نظاره اوست هر اربعین دوباره چله نشین ماهیم مدیون خون اوییم تا درمیان راهیم ♪♪♪ هر دل گرفته انگار آیینه رو به رویش دلها به او رسیدند او هم به آرزویش این محشر است و تنها از عاشقان برآید عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید
دانلود آهنگ چله نشین ماه از فرهنگ
چله نشین ماه
00:00
/
/
/
/
/
/