دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ چمدون از رستاک


متن آهنگ چمدون از رستاک
دست بردار ایندفعه نمیتونی برگردی تو ببین با زندگیم چیکار کردی تو، چجوری یادم بره نامردی تو دست بردار همه ی پلا رو خراب کردی باز تو که رفتنو انتخاب کردی باز، چجوری دلمو جواب کردی باز چمدونتو که بازم جمع کردی، دوباره اینجوری نگاهم کردی به خدا بری نباید برگردی، وای همه ی پلارو خراب کردی باز رو دلت زیادی حساب کردی باز، من دارم میمیرمو خونسردی باز تکست آهنگ چمدون از رستاک حلاج دست بردار ایندفعه نمیتونی برگردی تو ببین با زندگیم چیکار کردی تو، چجوری یادم بره نامردی تو دست بردار همه ی پلا رو خراب کردی باز تو که رفتنو انتخاب کردی باز، چجوری دلمو جواب کردی باز چمدونتو که بازم جمع کردی، دوباره اینجوری نگاهم کردی به خدا بری نباید برگردی، وای همه ی پلارو خراب کردی باز رو دلت زیادی حساب کردی باز، من دارم میمیرمو خونسردی باز
دانلود آهنگ چمدون از رستاک
چمدون
00:00
/
/
/
/
/
/
/