ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ مرد میدان از علیرضا افتخاری


متن آهنگ مرد میدان از علیرضا افتخاری
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن گر بریزد خون من آن روزها پا کوبان جان برافراشنم بر او رقص و جولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون خود مردان کنند چون جهند از دست خود دستی زنند چون رهند از نقص خود رقصی کنند میرسد آواز عشق از چپ و راست منطق و طیر سلیمانی کجاست مطربانشان از درون دف میزنند بحرها در شورشان کف میزنند تو نبینی لیک بهر گوششان برگها بر شاخها هم کف زنان رقص و جولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون خود مردان کنند چون جهند از دست خود دستی زنند چون رهند از نقص خود رقصی کنند
دانلود آهنگ مرد میدان از علیرضا افتخاری
مرد میدان
00:00
/
/
/
/
/
/