ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ یگان از حامد زمانی


متن آهنگ یگان از حامد زمانی
شب بود در کوچه ها پر بود از وحشت شب بود آکنده بود از نقشه ی غارت آن شب پیر و جوان هر سو هراسان بود آرامش میهن گروگان بود آمد همراه او همراهی مردم هرچه شرارت هرچه نا امنی در هیبت این هم صدایی گم آمد با رعد و برق و ضرب شمشیرش سوراخ موش از ترس میجستن کفتارها از خشم چون شیرش کفتارها از خشم چون شیرش ای سایه پوش تیره جان پشت نقاب شب نهان از وز وز بال مگس کی میرمد شیر ژیان ای که به غارت میزنی تیغ از کمین تیر از کمان تا خون به تن باشد مرا تا جان به تن دارم بدان آیا اگر شمشیر من بیرون بیاید از میان صد تا شرارت بشکند وقتی بیاید یک یگان ای بزدلان شیر آمده دیگر نمیماند امان آمد همراه او همراهی مردم هرچه شرارت هرچه نا امنی در هیبت این هم صدایی گم آمد با رعد و برق و ضرب شمشیرش سوراخ موش از ترس میجستن کفتارها از خشم چون شیرش کفتارها از خشم چون شیرش گاهی گیرم کند کبریت آشوبی آتش به پا با دست لرزانش هرکس اینجا بیاید در پی آشوب بیچاره شسته دست از جانش هیهات از دست ما راه گریزی نیست آشوبشان مرگ است پایانش آمد همراه او همراهی مردم هرچه شرارت هرچه نا امنی در هیبت این هم صدایی گم آمد با رعد و برق و ضرب شمشیرش سوراخ موش از ترس میجستن کفتارها از خشم چون شیرش کفتارها از خشم چون شیرش
دانلود آهنگ یگان از حامد زمانی
00:00
/
/
/
/
/
/