دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ دزد دریایی از ایوان بند

دزد دریایی

متن آهنگ دزد دریایی از ایوان بند
هرچه خوبی همه دارن یه یکجا داری توی موهای بلندت موج دریا داری عشق همین قدر عجیبه تو کجاشو دیدی خودتم حتی نمیدونی چه چیزا داری کاشکی شمعدونی سرخ رو تراست باشم به تو نزدیک تر از رخت و لباست باشم عشق همین قدر حسوده تو کجاشو دیدی باید هرشب حودم آخرین تماست باشم من دزد دریایی چشماتم کجاشو دیدی از وقتی آرایش چشماتو خلیجی چیدی وقتی پیش منی حرف رفتنو پیش نکش این طرفدار دو آتیشتو آتیش نکش من دزد دریایی چشماتم کجاشو دیدی از وقتی آرایش چشماتو خلیجی چیدی وقتی پیش منی حرف رفتنو پیش نکش این طرفدار دو آتیشتو آتیش نکش هر نفس نفس نفس که میزنم میخوامت اگه صد تیکه بشه جون و تنم میخوامت عشق همین قدر عجیبه تو کجاشو دیدی من تا پای سر به نیست شدنم میخوامت من دزد دریایی چشماتم کجاشو دیدی از وقتی آرایش چشماتو خلیجی چیدی وقتی پیش منی حرف رفتنو پیش نکش این طرفدار دو آتیشتو آتیش نکش من دزد دریایی چشماتم کجاشو دیدی از وقتی آرایش چشماتو خلیجی چیدی وقتی پیش منی حرف رفتنو پیش نکش این طرفدار دو آتیشتو آتیش نکش من دزد دریایی چشماتم کجاشو دیدی از وقتی آرایش چشماتو خلیجی چیدی وقتی پیش منی حرف رفتنو پیش نکش این طرفدار دو آتیشتو آتیش نکش
دانلود آهنگ دزد دریایی از ایوان بند
دزد دریایی
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/