ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ گل آرامش از حسام منعم


متن آهنگ گل آرامش از حسام منعم
تو چنان خوبی مانده دلم حیران با تو پریشانو بی تو پریشان همه فهمیدن علت آهم رو راز و نگاهم رو از تو چه پنهان هرچه من دلتنگ چشم تو زیباتر پای غمت را در سینه کشاندی آمدی با عشق ای گل آرامش میان قلب من ریشه دواندی تو زیبایی که زیباییت ای جان همجا ورد زبان است دل من نگران است من از صورت ماهت چه بگویم گلم آنچه عیان است چه حاجت به بیان است تو زیبایی ک زیباییت ای جان همجا ورد زبان است دل من نگران است من از صورت ماهت چه بگویم گلم آنچه عیان است چه حاجت به بیان است آخرش قلب مرا بردی کجا ای عشق من شدم تنها در این دنیا چرا ای عشق تو چه میدانی ای بهتر از جانم مثل موهایت بی تو پریشانم تو زیبایی که زیباییت ای جان همجا ورد زبان است دل من نگران است من از صورت ماهت چه بگویم گلم آنچه عیان است چه حاجت به بیان است
دانلود آهنگ گل آرامش از حسام منعم
گل آرامش
00:00
/
/
/
/
/
/