دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ گوش به فرمان از محسن ثانی

گوش به فرمان

متن آهنگ گوش به فرمان از محسن ثانی
باز هوایت به سرم میزند و میبرد این صبر و قرارم دست کشیدم ز همه جز تو که من با احدی کار ندارم گوش به فرمان دل این منِ دیوانه که دل در گرو زلف تو دارم کاش بفهمی که من چشم تو را دیدم و صدها گره افتاده به کارم حال خوشت پای من عشق تو رویای من ماه شدی تا که به دور تو بگردم از تو چه پنهان کنم با نفست زنده ام کار دلم با دل تو یکسره کردم جان به جانم کنی من پر و پا قرص تو مانده ام و عاشق عاشق دل به دلم دادی و در تله ی چشم تو جا شدم و عاشق عاشق گوش به فرمان دل این منِ دیوانه که دل در گرو زلف تو دارم کاش بفهمی که من چشم تو را دیدم و صدها گره افتاده به کارم حال خوشت پای من عشق تو رویای من ماه شدی تا که به دور تو بگردم از تو چه پنهان کنم با نفست زنده ام کار دلم با دل تو یکسره کردم
دانلود آهنگ گوش به فرمان از محسن ثانی
گوش به فرمان
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/