دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ همین است زندگی از حجت اشرف زاده

همین است زندگی

متن آهنگ همین است زندگی از حجت اشرف زاده
یک رود و صد مسیر همین است زندگی با مرگ خو بگیر همین است زندگی با گریه سر به سنگ بزن در تمام راه ای رود سر به زیر همین است زندگی همین است زندگی تاوان دل بریدن از آغوش کوهسار دریاست یا کویر همین است زندگی بر گرد خویش پیله تنیدن به صد امید این رنج دلپذیر همین است زندگی پرواز بر حصار فرو بسته حیات آزاد یا اسیر همین است زندگی دلخوش به جمع کردن یک مشت آرزو این شادی حقیر همین است زندگی یک رود و صد مسیر همین است زندگی با مرگ خو بگیر همین است زندگی لبخند و اشک شادی و غم رنج و آرزو از ما به دل مگیر همین است زندگی از ما به دل مگیر همین است زندگی
دانلود آهنگ همین است زندگی از حجت اشرف زاده
همین است زندگی
00:00
نحوه امتیاز دهی مصاحبه دکتری 99 چگونه است؟